Novosti

Besplatni mamografski pregledi u saradnji s kompanijom ANITA

U skladu sa epidemiološkom situacijom u našoj zemlji do kraja ove godine organizovat ćemo Dane zdravlja na više od 20 lokacija u Bosni i Hercegovini. Na tri lokacije besplatni mamografski pregledi bit će obavljeni u saradnji sa kompanijom ANITA.

 

Tokom Dana zdravlja ženama se pružaju usluge besplatnog mamografskog pregleda, s tim da uvijek nastojimo obezbijediti i dodatne preglede, kao što su mjerenje nivoa glukoze u krvi, mjerenje pritiska i edukativne razgovore. Dane zdravlja provodi medicinsko stručno osoblje u saradnji sa ženama preživjelim karcinom dojke.

 

Glavni cilj ovog projekta je osnaživanje žena iz ruralnih područja i pružanje informacija o zdravim stilovima života koje će ženama pomoći da uspostave zdrave navike i unaprijede svoje zdravlje. Dani zdravlja za cilj imaju podizanje svijesti o karcinomu dojke i generalno osnaživanje ženskog zdravlja u našoj državi,.

(C) THINK PINK - ZAJEDNO SMO JEDNO 2018.

HOME     KONTAKT     VAŽNE INFORMACIJE     NOVOSTI